Menu
Sanitarna inspekcija donela uredbu o posebnom režimu čistoće na pijaci. Posebno su kritikovani prodavci sira i kajmaka. Lala koji već…