Menu

Zlatna ribica

Ulovili Srbin, Šiptar i Makedonac zlatnu ribicu, i ona kaže da će im ispuniti po jednu želju ako je puste.

Makedonac:

  • „Ja hoću da moja makedonija bude slobodna i bez Šiptara.“ Ribica ispuni.

Šiptar:

  • „Ja hoću da Kosovo bude slobodno, bez Srba i da napraviš najveći zid oko Kosova da niko ne može da preskoči.“…Puff i ribica ispuni.

Srbin:

  • „Je li ribice, pustal’ taj zid vodu?“
    Ribica:
  • „Ne.“
    Srbin:
  • „PUNI!“

Categories:   Vicevi

Comments