Menu
Doktor: Na šta se žalite?Pacijent: Na sebe.Doktor: Na koji deo?Pacijent: Na unutrašnji.Doktor: Gde Vas tačno boli?Pacijent: Svuda.Doktor: Budite određeniji, molim…