Menu

Upustvo za raspored buducih zaposlenih na odgovarajuce radno mesto

Ako pri procesu odabira potencijalnih kandidata za posao niste sigurni u koje odeljenje odnosno za koju funkciju biste ih mogli iskoristiti evo postupka i kriterijuma:

  1. Stavite 400 cigli u praznu sobu.
  2. Uvedite kandidate u sobu i zatvorite vrata za njima na jedno 6 sati.
  3. Nakon tog vremena vratite se u sobu i analizirate situaciju prema sledećim kriterijumima:

Kriterijum – Odeljenje/funkcija

ako su prebrojali sve cigle – KNJIGOVODSTVO

ako su prebrojali cigle više puta – REVIZIJA

ako su cigle razbacane bez vidljivog sistema po celoj sobi – RAZVOJ I ISTRAŽIVANJE

ako su cigle sistematski podeljene po celoj sobi – PLANIRANJE

ako se međusobno gađaju ciglama – ŠEFOVI PROIZVODNJE

ako svi spavaju – ZAŠTITA NA RADU ILI PORTIRI

ako su sve cigle usitnili u sitne delove – IT SEKTOR

ako samo sede oko cigli i bez veze razgovaraju – LJUDSKI RESURSI

ako su već svi otišli kući – MARKETING

ako besciljno gledaju kroz prozor i zamišljeni su – STRATEŠKO PLANIRANJE

ako su razdraženi i energično međusobno diskutiraju, ali nisu pomaknuli nijednu ciglu – UPRAVA/TOP MANAGEMENT

ako su sazidali poluprofesionalnu peć s dimnjakom, spremili dobar dorućak i svi su već pijani – TEHNIČKA SLUŽBA/ODRŽAVANJE

Categories:   Razno

Comments